شنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۳
کنترل ژئوتکنیکی پروژه ها

در اغلب پروژه های ژئوتکنیکی از جمله بهسازی خاک، سازه های نگهبان، ژئوسنتتیک ها و ...  به منظور حصول اطمینان از عملکرد صحیح نوع عملیات ژئوتکنیکی انجام شده و کنترل ظرفیت باربری و تغییر شکل ها در مراحل مختلف ساخت، برنامه ریزی پایش طرح از طریق انجام آزمایش های مختلف SPT، CPT، PLT و بارگذاری المان های فشاری و کششی و نصب ابزار دقیق کنترل تنش و جابجایی ها در توده خاک و برداشت جابجایی نقاط مختلف در معرض دید از طریق سنجش از راه دور ضروری و لازم است. 

 
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت اصلاح خاک آسیا می باشد .   |  طراحی سایت : ایران طراح