چهارشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۳
انجام مطالعات ژئوتکنیک ساختگاه
هدف از انجام مطالعات ژئوتکنیک، تعیین وضعیت لایه¬بندی و خصوصیات فیزیکی و مکانیکی خاک های زیرسطحی ناحیه مورد نظر با توجه به محدودیت¬های موجود و صرف کمترین هزینه با کسب بیشترین اطلاعات ساختگاه است. به همین منظور، در اغلب موارد و بسته به نوع و اهمیت پروژه، مطالعات ساختگاه در مراحل مختلف شامل شناسایی مقدماتی، شناسایی اولیه، شناسایی توجیهی و شناسایی تکمیلی تا کسب اطلاعات مهندسی قابل اطمینان انجام می شود.
شناسایی مقدماتی:
این بخش از مطالعات که شامل بازدید از سایت، بررسی نقشه¬های زمین¬شناسی، عکس¬های هوایی، ژئولوژی، هیدرولوژی، عوارض سایت، و نقشه های پهنه¬بندی لرزه¬ای منطقه می¬شود به منظور کسب اطلاعات اولیه جهت تصمیم سازی نحوه ادامه مطالعات مورد استفاده قرار می¬گیرد.
شناسایی اولیه:
این بخش از مطالعات که شامل کسب اطلاعات کلی سایت از طریق انجام آزمایش هایی نظیر ژئوالکتریک و بررسی نیمرخ ¬های خاک جهت تعیین لایه بندی کلی زمین و عمق سنگ بستر و سطح آب زیرزمینی است، به منظور امکان¬سنجی ساخت و ساز در سایت و تصمیم سازی های اولیه مورد استفاده قرار می¬گیرد.
شناسایی توجیهی:
این بخش از مطالعات که شامل کسب خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و مکانیکی لایه های خاک ها از طریق حفاری گمانه، چاه دستی یا ترانشه  و انجام آزمایشگاهی و میدانی مختلف است، به منظور امکان انجام طراحی های ژئوتکنیکی می باشد.
شناسایی تکمیلی:
این بخش از مطالعات که شامل شناسایی های مکمل از طریق حفاری بیشتر گمانه ها، نمونه گیری و انجام آزمایش های بیشتر با حساسیت لازم می باشد به منظور تدقیق پارامتر های فیزیکی و مکانیکی خاک ها انجام می شود.
 
 
در حال حاضر، این شرکت با داشتن تجهیزات و امکانات لازم، قابلیت انجام اغلب آزمایش های متعارف و خاص را دارد. انجام آزمایش های درجا در حین حفاری نیز از قابلیت های این شرکت می باشد. آزمایش های صحرایی همچون SPT، CPT، PLT، آزمایش های لوفران و لوژان و ... در پروژه های مختلف توسط این شرکت انجام شده اند.
 
 
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت اصلاح خاک آسیا می باشد .   |  طراحی سایت : ایران طراح