دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹
هیات مدیره

                   

                         بهمن نیرومند                                                                 حامد نیرومند

                                       دکتری مهندسی عمران - ژئوتکنیک                                                                                            فوق دکتری مهندسی عمران - ژئوتکنیک

                                           عضو هیات علمی دانشگاه                                                                                                          عضو هیات علمی دانشگاه

                               رئیس هیات مدیره شرکت اصلاح خاک آسیا                                                                            مدیر عامل شرکت اصلاح خاک آسیا

 

                                   

                                 

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت اصلاح خاک آسیا می باشد .   |  طراحی سایت : ایران طراح